KMi heater X300 Určený pre rýchly, veľmi účinný a bezpečný ohrev kovových častí. Účinne nahrádza ohrev autogénnym a propán-butánovým plameňom v dielňach, údržbách a výrobách predovšetkým skrutkových spojov na automobiloch, skrutky v púzdrach, ložiská, náboje atď.
Využíva veľmi modernú, produktívnu a účinnú metódu ohrevu dielov, nástrojov pred kalením.
Rovnomerný a stabilný ohrev. Povrch ohrievaného dielu sa lokálne neprehrieva, ako býva zvykom pri ohreve plameňom.
Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu.
Obsluha nie je vystavená otvorenému plameňu, horúcim plynom a riziku požiaru a výbuchu pri použití plameňa.
Nižšie náklady na preškolenie obsluhy, nižšie náklady na mzdy.
Nie je potreba obsluhu pravidelne preškolovať na prácu s autogénom a PB horákmi. Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady. Žiadne náklady na plyn, prenájom plynových fliaš.
Uplatnenie
hlavne v prevádzkach, kde je nutná rýchlosť použitia a kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia ohrievaného okolia plameňom, napr. čalúnenie, lak.


ENERGETICKY VYSOKO ÚČINNÝ
SYSTÉM OHREVU

Možnosť ohrevu dielov na teploty 800 °C a viac.
KMi heater ohreje skrutku M12 alebo maticu na teplotu 500 °C do 20 sekúnd.
Príprava použitia je podstatne rýchlejšia ako príprava autogénnej súpravy. Zapojením ohrevu do zásuvky 230 V, nasadením cievky na ohrievaný diel a stlačením spúšťacieho tlačidla ihneď začína proces indukčného ohrievania.
Ohrievaný diel je veľmi rýchlo ohriaty podľa potreby až do „červena“.
Indukčné cievky sa dajú ľahko vymeniť za väčšie alebo menšie rozmery, poprípade drôt - flexi cievka, ktorý sa omotá okolo dielu.
K indukčnému ohrevu je možné doobjednať sadu cievok rôznych priemerov.

POUŽITIE

Automobilový, železničný a lodný priemysel.
Strojárenstvo, servisné dielne, autoservisy, montážne dielne, kúrenári a inštalatéri, domáce dielne atď.
Výroba, opravy, renovácie, údržba.
Diely, ktoré vyžadujú ohrev, ako skrutky, gulatiny, profily, plechy, ložiska, púzdra, hnacie hriadele, pánty, matice, trubky, ozubené kolesá, uloženie ložísk, hriadele, lambda sondy, časti a súčasti strojov a automobilov, výfuky, remenice, objímky,...
Ohrev nástrojov a dielov pred kalením, lepením, pájkovaním.
Rozmrazovanie.