O firme

Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 so zameraním na kovovýrobu menšieho rozsahu.

V roku 2015 sme sa začali viac zameriavať na obchodnú činnosť unikátneho charakteru.

Hneď začiatkom roka 2015 sme sa pustili do neprebádaných vôd problematiky indukčných ohrevov a ich využitia v širšej praxi.

Naša spolupráca s partnermi z rôznych krajín nás nasmerovala na túto cestu po ktorej kráčame podnes deň.

Naše inovatívne nápady a technológie udivujú našich zákazníkov ktorým šijeme riešenia na mieru a tým šetríme ich čas a peniaze.

Indukcia ako taká je v dnešnej dobe veľmi žiadaným artiklom pre jej široké uplatnenie v rôznych odvetviach auto priemyslu, kovopriemyslu, ľahkej aj strednej výrobe.

V roku 2019 sa nám podarilo vylepšiť indukčný ohrev pre auto dielenské využitie a pustili sme sa do jeho výroby a distribúcie.

Tieto technologické vymoženosti oceňujú aj naši partneri v zahraničí, či už v Nemecku, Holandsku, Maďarsku, Chorvátsku, Veľkej Británii a ďalších.

Medzi iným pracujeme aj na odporových ohrevoch pre stredný a ťažký kovopriemysel.

Naša spoločnosť sa snaží zakomponovať do svojho pôsobenia aj zdravotne znevýhodnených občanov, a preto sme sa rozhodli ich podporiť v zmysle zákona, a vytvorili sme Chránenú dielňu, v ktorej nájdu svoje uplatnenie aj práve takíto občania.

Svojim prístupom a zodpovednosťou za naše ekologické a environmentálne prostredie sa snažíme vypomáhať v rámci našich možností aj lokálnou výsadbou zelene a šetrením prírodných zdrojov.

Rovnako sa snažíme aby aj naše komponenty, ktoré môžu byť, boli z ľahko recyklovateľného materiálu.

Naša priorita uplatnenia na trhu je v sile našich partnerských vzťahov s našimi zákazníkmi.